Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà

Sáng nay, ngày 31/7/2016 tức 28/6/Bính thân dưới sự hướng dẫn của chư vị trụ trì, đông đảo quý Phật tử các chùa Chùa Mèo (Lang Chánh), Lục Nghĩa Trúc, Tam Giáo (Hậu Lộc), Yên Hoành (Yên Định) đã vân tập tại trường hạ Thanh Hà để lắng nghe pháp thoại, trì kinh và tác pháp cúng dường trai tăng nhân mùa an cư 2016.

 

Đúng 7 giờ toàn thể hội chúng đã vân tập về nơi giảng đường để lắng nghe Đại Đức: Thích Nguyên Đạt – Nghiên cứu sinh học tại Trung Quốc thuyết giảng kinh Đại Thiện Kiến Vương.

Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà

Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh HàThanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 2Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 12Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 13Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 14Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 15Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 16Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 17Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 18Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 19Thanh Hóa: Phật tử các huyện về nghe pháp, trì kinh và cúng dường hạ trường Thanh Hà 20