Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Ca khúc: Tám năm xa Thầy

Ca khúc: Tám năm xa Thầy - Tưởng nhớ Ân sư Hòa thượng Thích Thanh Tứ;  Lời thơ: Thượng tọa Thích Tâm Đức ; Phổ Nhạc: Nhạc  sĩ Huy Quyết; Trình bày: ca sĩ Dương Đức