Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Liên Hệ

Các quý Phật tử và nhân dân hoan hỷ liên hệ tới ban quản trị chùa theo thông tin dưới đây:

Ban TTTT Phật Giáo Thanh Hóa số 34 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP. Thanh Hóa.

Bài vở đóng góp xin vui lòng gửi về mail:banttttpgthanhhoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trưởng Ban Thông tin truyền thông - ĐĐ. Thích Nguyên Phong
Sđt: 093445888