Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564

Năm nay, theo chủ trương của TW giáo hội về dịch bệnh covid mà trường hạ Tăng Phúc giãn cách không quá 20 người. Được sự tin tưởng của BTS giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lựa chọn Hạ Trường Ni Giới Tăng Phúc là Hạ trường điểm cho năm nay.

Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564

Hôm nay toàn thể môn đồ pháp quyến chúng con thật cảm xúc vô biên khi nhìn thấy ánh huỳnh y rực rỡ của chư tôn thiền đức tăng ni, vì tình Linh Sơn huynh đệ, Pháp lữ đại thừa, đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời giờ hiếm quý, đáp lại lời thỉnh cầu của môn đồ pháp quyến chúng con, chấn tích quang lâm đến chùa Tăng Phúc nhân dịp Phật đản sinh cũng là ngày tác bạch an cư PL 2564.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư tôn đức tăng, ni!
Kính thưa Quý thiện nam tín nữ, quý vị phật tử gần xa!

Y theo Tỳ Ni luật Tạng, hằng năm - cứ mỗi độ hè về, những cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt là báo hiệu mùa An cư của hàng Tăng sĩ lại đến, trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, Chư tôn Thiền đức tăng, ni đều kham nhẫn với những khó khăn trong cuộc sống để duy trì lối sống nghiêm tịnh nơi chốn thiền hạnh. Chư tăng, ni giữ gìn tịnh giới với truyền thống An cư kiết hạ tốt đẹp nhắc nhở người hộ trì Tam bảo về trách nhiệm ngoại duyên hỗ trợ cho Phật pháp chúng ta.

Kính bái bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni

Trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm tại đạo tràng chùa Tăng Phúc, ngày 7/6/2020 Chư Tăng, Ni câu hội để kiết hạ an cư, ngày Phật Pháp được trùng hưng. Trong ánh hào quang của Chư Phật tỏa hương thơm giải thoát với màu huỳnh y của Chư Tôn Đức, bóng từ bi rực hồng, Giới, Định, Huệ đã hiện rõ trên nét mặt từ hòa của quý Ngài đã làm thiêu rụi những đám cỏ sầu phiền muộn trong tâm hồn chúng con. Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương cúi đầu dâng niềm tôn kính đảnh lễ cúng dường mười phương Tam bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch quý Ngài, Chúng con hàng phật tử hôm nay đầy đủ duyên lành, không biết chúng con đã tạo được phước duyên gì trong vô lượng kiếp mà nay chúng con đã được  sanh làm thân người lại sớm được gặp Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hoá của Tổ thầy, chúng con đã ý thức được bổn phận của người Phật tử đối với Tam Bảo.

Hôm nay dưới mái chùa Tăng Phúc mùa an cư Kiết hạ lại trở về với Chư Tôn Đức nơi đây là ruộng phước cho hàng Phật Tử chúng con gieo duyên lành với Tam Bảo với Phật Pháp và cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý và thể hiện tinh thần hộ trì Chánh pháp.

Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh
Hạnh phúc thay Tăng già hoà hợp
Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Quý Ngài là hiện thân của Bồ Tát hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sanh tử độ tha để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh Tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn Đức, chúng con toàn thể Phật tử trong lòng trong ý với tất cả lòng thành, sắm sửa trai diên dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức. Chúng con cũng cầu nguyện trên Chư Tôn Đức ba tháng an cư Pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt lòng chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. 

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức từ bi ai lân mẫn nạp cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát !

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ:

Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564Chùa Tăng Phúc: Hạ trường ni trọng điểm tổ chức lễ tác bạch mùa an cư kiết hạ PL 2564