Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015

Chiều nay, ngày 12 tháng 07 năm 2015 tức ngày 27 tháng 5 năm Giáp Ất Mùi tại chùa Thanh Hà - trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - số 34 - phường Trường Thi - TP. Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ Bế giảng lớp học giáo lý dành cho Cư sĩ Phật tử khóa I năm thứ 7.

 

 

 

 


Chứng minh và tham dự buổi lễ có ĐĐ. Thích Tâm Đức - UV HĐTS – Phó Ban pháp chế TW GHPGVN- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - cùng với chư Tôn Đức giảng sư. Ngoài ra còn có đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa có tinh thần học hỏi giáo lý cũng vân tập về tham dự.

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015
Qua những khóa học hữu ích này, đã giúp cho học viên tăng trưởng kiến thức Phật pháp, tín tâm thêm kiên cố. Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho các học viên tham dự đầy đủ và chấp hành tốt quy định của khóa học.

Lễ bế giảng được diễn ra trang trọng súc tích sau báo cáo tổng kết quá trình học tập, huấn từ của Ban hoằng pháp, Đạo từ của chư tôn đức.  Sau cùng là phần cấp phát bằng khen, giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành tốt chương trình học tập.

Xin chia sẻ chùm ảnh trong buổi lễ Bế giảng:

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 10Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 11Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 12Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 13Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 14Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 15Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 16Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 17Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 18Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 19Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 20Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 21

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 22

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 23Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 24Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 25Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 26Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 27Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 28Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 29Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Bế giảng lớp giáo lý năm 2015 30