Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và hành chính đạo

Sáng ngày 16/11/2019 (nhằm ngày 20/10/Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện Triệu Sơn đã trang nghiêm diễn ra khóa tập huấn công tác trụ trì và hành chính đạo cho Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, phó trụ trì và thành viên trong Ban trị sự Phật giáo huyện Triệu Sơn.

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Thượng tọa Thích Tâm Đức - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh chia sẻ tại khóa tập huấn

Quang lâm chứng minh và chia sẻ cho khóa tập huấn có Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS, Phó Ban Phó ban Pháp chế TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Thái Dương - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Sơn; Đại đức Thích Nguyên Đạt – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Triệu Sơn cùng Chư tôn đức Tăng , Ni thành viên Ban trị sự GHPGVN huyện Triệu Sơn đại diện các đạo tràng Phật tử cũng đã về tham dự.

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Tại khóa học, Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã trình những kiến thức về Phật học, những bài học hành đạo thực tế, kinh nghiệm đạo tràng thực tiễn bổ ích nhằm  bồi dưỡng cập nhật những tri thức mới, quan trọng trong thời kỳ đổi mới , hội nhập và phát triển của đất nước, thực hiện tốt Hiến chương của Giáo hộ Phật giáo Việt Nam, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và vai trò Trụ trì đối với người đứng đầu Cơ sở Tự viện, cũng như người Phật tử hộ trì Tam Bảo trong thời đại  hiện nay...

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Từ đó vận dụng những  tinh hoa Phật học  vào điều kiện cụ thể của từng chùa và địa phương mình, căn cứ vào Chủ trương của Giáo hội, Đường lối và Chính sách Pháp luật của Nhà nước vào các hoạt động Tôn giáo mà có những sáng tạo thích nghi đem lại những việc lợi đạo, ích đời góp phần làm cho Phật Pháp ngày thêm hưng thịnh và  góp phần cống hiến xây dựng Quê hương Đất nước theo đúng tinh thần “ Hoằng Pháp Lợi Sinh” của Đạo Phật cùng với Tôn chỉ mục đích hành pháp thiêng liêng và cao cả của  Giáo hội Phật giáo Việt Nam là : “Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội chủ nghĩa”.

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Sau gần 03 giờ làm việc trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh  và  tập trung khẩn trương, khóa tập huấn công tác Trụ trì và hành chính đạo cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Triệu Sơn  đã  kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp… Đánh dấu thêm một chặng đường hoạt động , phấn đấu và trưởng thành hơn của Phật giáo huyện Triệu Sơn.

Một số hình ảnh của khóa học:

 

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo

Triệu Sơn: Tập huấn bồi dưỡng công tác Trụ trì và Hành chính đạo