Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1

Chiều ngày 15 tháng 8 năm Giáp Ngọ (tức ngày 8-9 năm 2014) tại trường tiểu học Đông Vệ 1 - tiểu học Đông Vệ 2 - phương Đông Vệ - Thanh Phố Thanh Hoá đã diễn ra chương trình "Vui trung thu" dành cho các em học sinh.

Chương trình được tổ chức có sự kết hợp của nhà trường và clb thanh niên phật tử chùa Đại Bi. Với sự giúp đỡ của nhà trường, gia đình và clb chương trình diễn ra tốt đẹp mang đến một trung thu tươi vui cho các bé.

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 1Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 2Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 3Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 4Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 5Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 6Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 7Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 8Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 9Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 10Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 11Tp. Thanh Hóa: Trung thu tại trường tiểu học Đông Vệ 1 12