Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi

Tối ngày 12/10 (tức 7/09/Quý Tỵ) các hoạt động như cầu siêu, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như cả nước, thì tại Chùa Đại Bi – Mật Sơn II –TP.Thanh Hoá đã có rất đông người dân và Tăng ni, Phật tử đến thắp nén tâm hương tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII; nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam và gia quyến người.

Hòa cùng niềm cảm xúc và long tri ân sâu sắc tại buổi lễ đại diện Phật tử chùa Đại Bi xúc động kính dâng lời tưởng niệm: “Kính thưa anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp chúng con có mặt tại đây vô cùng thương tiếc tiễn đưa Người về nơi an nghĩ cuối cùng và nhất tâm cầu nguyện cho Người siêu sinh Tịnh độ

Tất cả hội chúng lắng đọng tâm tư xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng quân vĩ đại, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mặc dù Đại tướng đã đi về cõi vĩnh hằng, mất mát này thật là đớn đau, đau thương này thật là vô hạn. Đại tướng mãi là vị anh hùng dân tộc vĩ đại sống mãi trong trái tim con mỗi người dân Việt.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại BiTp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 1Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 2Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 3Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 4Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 5Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 6Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 7Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 8Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 9Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 10Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 11Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 12Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 13Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 14Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 15Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 16Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 17Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 18Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 19Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 20Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 21Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 22Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 23Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 24Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 25Tp. Thanh Hóa: Lễ tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chùa Đại Bi 26