Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc

Ngày 7 tháng 1 năm 2014 tức ngày 7 tháng chạp năm Quý tỵ, Nhân ngày kỷ niệm Phật thành đạo Phật lịch 2557 – Dương lịch 2014 chùa Hưng Phúc - phường Đông Hương - TPTH long trọng tổ chức kỷ niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo. Thành tâm bày tỏ tri ân đối với vị Đạo sư đã sáng soi chánh đạo, nguyện học theo chí nguyện của Ngài tinh tấn tu hành, hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sinh.

 

Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ-đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Bồ Tát Tất-đạt-đa sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích-ca-mâu-ni. Ánh đạo vàng Ngài phát huy ra sáng soi vạn loại trải qua bao thiên niên kỷ. Ngày nay, những người con Phật khắp năm châu đang hướng về Bồ-đề Đạo Tràng để kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo. Sự kiện Phật thành đạo có ý nghĩa lớn lao đối với Đạo Phật: chính thức xuất hiện vị Giáo chủ Thích-ca-mâu-ni để dắt dẫn chúng sanh hướng về nẻo giác.

Đêm nay dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích TâmMinh, UV TT Ban hoằng pháp TƯ, UV ban giáo dục tăng ni TƯ, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Hưng Phúc. Sau chương trình văn nghệ chào mừg với sự góp mặt các quý văn nghệ sỹ phật tử: Ca sỹ Thu Hài, Lâm Hải, Minh Thông… là chính thức tiến hành nghi thức thắp nến tri ân đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị phật tử được ngồi thiền trải nghiệm với sự nghi lực phi thường mà cách đây hơn 2600 năm ngày mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã vượt qua bao chứng ma thử thách và đắc đạo trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác.

Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, không khí thiêng liêng, trang nghiêm ấm áp Đại Đức Thích Tâm Minh đã chia sẻ cho phật tử hiểu thêm về ý nghĩa ngày đức phật thành đạo.

Đêm lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và thắm tình đạo vị.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ đến toàn thể quý độc giả:

 

 

  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 1  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 2  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 3  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 4  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 5  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 6  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 7  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 8  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 9  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 10  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 11  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 12  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 13  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 14  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 15  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 16  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 17  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 18  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 19  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 20  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 21  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 22  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 23  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 24  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 25  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 26  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 27  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 28  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 29  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 30  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 31  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 32  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 33  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 34  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 35  Tp. Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc 36