Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp. Thanh Hóa: Khóa tu "Một ngày an lạc" chùa Tăng Phúc

Ngày 24 tháng 8 năm Qúy tỵ tức ngày 28 tháng 9 năm 2013 Chùa Tăng Phúc, làng Hạc Oa- xã Đông Cương- Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" định kỳ dành cho quý phật tử.

 

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu Tp. Thanh Hóa: Khóa tu