Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “

Chủ nhật ngày 06/10/2013 tức ngày 02/09/quý tỵ tại chùa Đại Bi – Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hoá đã diễn ra khoá tu: Một Ngày An Lạc chủ đề “Ngát Hương Đại Bi ” dành cho các bạn CLB Thanh thiếu niên Phật tử các nơi về tham dự.

 Chứng minh  có sự quang lâm của ĐĐ Thích Tâm Hiền, UV ban nghi lễ TW, UV BTS tỉnh- quyền Trưởng BTS GHPGVN Tp Thanh Hóa- Trụ trì chùa Đại Bi, ĐĐ. Thích Nguyên Đạo – UV BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – Phó BTS GHPGVN huyện Thọ Xuân cùng chư tăng tại bổn tự và các CLB TNPT Chùa Long Nhương, chùa Đầm, Chùa Giáp Hoa, chùa Tăng Phúc, chùa Liên Hoa...

Khoá tu “Một Ngày An Lạc” - với chủ đề “Ngát Hương Đại Bi” đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ học sinh, sinh viên có môi trường tốt nhất cho cả việc học tập cũng như vui chơi, trong mỗi khoá tu nhà chùa đã lồng ghép những buổi học về Phật Pháp, tâm lý, kĩ năng sống vào các trò chơi câu đố ... để việc kết hợp giữa chơi và học đạt hiệu quả nhất đến các khoá sinh tham gia trong mỗi khoá tu.

Khoá tu Một Ngày An Lạc mỗi tháng là cơ hội tốt để bồi đắp những nét đẹp trong tâm hồn các bạn, làm nền tảng cho các bạn trẻ trong tương lai trong cuộc sống phải đối diện với quá nhiều áp lực, bất an. Tạo dựng niềm tin và sức mạnh cho các bạn trẻ về lối sống lành mạnh, phát huy những giá trị tinh thần, nhân văn cao đẹp của dân tộc, hướng đến đời sống chân – thiện – mỹ, tránh xa tệ nạn tiêu cực của xã hội.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chie sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 1Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 2Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 3Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 4Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 5Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 6Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 7Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 8Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 9Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 10Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 11Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 12Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 13Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 14Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 15Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 16Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 17Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 18Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 19Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 20Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 21Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 22Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 23Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 24Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 25Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 26Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 27Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 28Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 29Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 30Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 31Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 32Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 33Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 34Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 35Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 36Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 37Tp Thanh Hoá: Chùa Đại Bi tổ chức thành công khoá tu “Một ngày an lạc “ 38