Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tối ngày 21/12/2019 ( tức 26/11 năm Kỷ Hợi), Chùa Phúc Long đã thành kính trang nghiêm tổ chức đêm hội Hoa Đăng kính mừng lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà và mừng đại lễ an chấn, trùng tu, tôn tạo khuôn viên chùa Phúc Long.

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Chư tôn đức chứng minh

Từ vô lượng kiếp về trước, Đức Phật A Di Đà từng là vị vua trí đức vẹn toàn, dùng chánh pháp trị vì muôn dân. Với lòng nhiệt thành khát khao tìm cầu chân lý, giải thoát những khổ đau ràng buộc kiếp con người, Ngài đã khước từ ngôi báu, danh vọng và quyền lực cao sang, xuất gia làm vị Pháp Tạng tỳ kheo, sống đời phạm hạnh, đem chân lý nhiếp phục nhân tâm. Một lần, sau khi nghe đức Phật Thế Tự Tại Vương thuyết giảng, hiển bày về vô lượng thắng cảnh ưu việt trong mười phương thế giới, bằng năng lực của tâm từ bi, Ngài liền phát 48 đại nguyện, thiết lập nên cõi nước Cực lạc với bảy báu trang nghiêm thù thắng. Sau này, viên thành Phật quả, Ngài có danh hiệu là A Di Đà, và là giáo chủ của miền Tịnh độ tây phương

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Chư tôn đức chứng minh niêm hương bạch Phật

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình, Đại đức Thích Tâm Hiện – Trưởng BTC đại lễ đã tuyên đọc diễn văn khai mạc Đêm Hội Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà. Sau đó, chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng một lòng quỳ kính, chắp tay trang nghiêm, hướng tâm thành kính dâng lên đức Từ Phụ để tiến hành nghi thức dâng hương cúng dường do Đại đức xướng lễ.

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Nghi thức truyền đăng

Trong sự mong chờ của toàn thể quý Phật tử, phần chính của đêm hội, nghi thức truyền đăng được bắt đầu. Chư tôn đức cùng đại chúng đồng trang nghiêm thành kính thắp sáng lên ánh sáng trí tuệ, từ bi cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, Đại đức Thích Tâm Hiện đón nhận ánh sáng từ Phật đài, ánh nến lan tỏa đến chư Tăng và hàng Phật tử. “Nến truyền nến, tâm truyền tâm” - những ngọn nến biểu tượng cho trí tuệ và ánh sáng chân lý phá tan màn vô minh si ám; ngọn nến của hiểu biết, của yêu thương, chiếu soi vào dòng đời, thắp sáng niềm tin và hy vọng

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Khi ánh sáng trải rộng khắp sân lễ, trong sự thành kính, hàng Phật tử đối trước tôn tượng uy nghiêm thanh thoát, lắng nghe Đại đức Thích Thanh Quý - Phó BTS GHPGVN Thành Phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình cùng Chư Tăng hướng dẫn đạo hữu Phật tử lạy 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, noi theo hạnh nguyện đại từ đại bi rộng lớn của Ngài, làm hành trang trên bước đường tu tập, trang nghiêm thế gian là trang nghiêm Tịnh độ

Buỗi lễ được diễn ra trong sư trang nghiêm và thành kính.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Văn nghệ chào mừng

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long

Tĩnh Gia: Đêm hoa đăng mừng lễ khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Phúc Long