Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

THÔNG BẠCH: Vận động kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Kính gửi: Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới trên thế giới, trong nước và tỉnh ta tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đến nền kinh tế, xã hội và đang tác động nhiều mặt đến đời sống của nhân dân. Từ ngày 27/4/2021 đến nay dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 tại nước ta; tại tỉnh ta đã có 5 F0, hàng ngàn người phải cách ly. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người con Phật nhằm góp phần cùng với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ Thông bạch số 130/TB-HĐTS ngày 27/5/2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc đóng góp quỹ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19. Công văn số 922/MTTQ-BTT ngày 27/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa dự kiến vận động 700.000.000đ (bảy trăm triệu đồng) ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và quỹ mua vaccine. Trong đó ủng hộ thông qua UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng); thông qua Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng), thông qua UBMTTQ huyện Mường Lát 100.000.000đ (một trăm triệu đồng).

Các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ:

1. Hòa thượng Thích Bửu Chánh - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Mường Lát ủng hộ: 100.000.000đ (Một tram triệu đồng)

2. Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và chư Tăng, Phật tử chùa Thanh Hà ủng hộ: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).

3. Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Diên Phúc huyện Quảng Xương ủng hộ: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng).

4. Đại đức Thích Tâm Chính – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bỉm Sơn ủng hộ: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

5. Thượng tọa Thích Trí Chơn – chùa Thiên Vương, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc ủng hộ: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

6. Ban Trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc ủng hộ 50.000.000đ. (Năm mươi triệu đồng).

7. Ban Trị sự Phật giáo thị xã Nghi Sơn ủng hộ: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

8. Đại đức Thích Nguyên Phong – Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Quỹ Đạo Phật Xứ Thanh (chùa Đông Sơn), Hỷ Liên Tâm, Thiện Nguyện Xanh ủng hộ: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

9. Ban Trị sự Phật giáo huyện Nga Sơn ủng hộ: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng).

10. Đại đức Thích Khải Định - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Như Xuân ủng hộ: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)

11. Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Đại Bi ủng hộ: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

12. Ni sư Thích Đàm Hòa – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Tường Vân ủng hộ: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

13. Ni sư Thích Đàm Hương – Trụ trì chùa Tăng Phúc ủng hộ: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

14. Đại đức Thích Trúc Thông Tánh – Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng ủng hộ: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kêu gọi Tăng Ni trong tỉnh thể hiện lòng từ bi hỷ xả bằng việc làm thiết thực ủng hộ một phần tài chính cùng với nhân dân trong tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với mức ủng hộ tối thiểu các chùa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Mỗi chùa có sư trụ trì trên địa bàn tỉnh ủng hộ từ 1.000.000đ (một triệu đồng) trở lên.

2. Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh vận động ủng hộ tối thiểu: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) trở lên.

Mọi đóng góp các chùa nộp về Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố sau đó Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố nộp về Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trước ngày 20/6/2021.

Các đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ xin gửi về tài khoản của Giáo hội:

Tên tài khoản: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

   Số tài khoản: 102010000375218

   Mở tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

(Lưu ý: Quý Thầy chuyển khoản ghi rõ là ủng hộ phòng chống dịch Covid-19)

Hoặc gửi tiền mặt trực tiếp về văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Thanh Hà, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa)

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh giao cho chánh, phó văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đôn đốc vận động và thực hiện Phật sự quan trọng này.

Vì Phật sự chung, kính mong Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố triển khai đến trụ trì các chùa trên địa bàn quan tâm hoan hỷ phát tâm ủng hộ.

             Trân trọng!