Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

THÔNG BẠCH: Gửi chế độ báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Thường trực Ban Trị sự nhận được thông báo số 230/TB-HĐTS ngày 09/11/2018 của HĐTS TW GHPGVN về việc gửi báo tổng kết công tác Phật sự năm 2018. Để chuẩn bị cho kỳ họp tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tỉnh Thanh Hoá. Thường trực Ban Trị sự đề nghị thủ trưởng các ban chuyên môn Tỉnh hội và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố một số yêu cầu sau:

  1. THÔNG BẠCH: Gửi chế độ báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  2. Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố yêu cầu trụ trì các chùa, các uỷ viên chuyên ngành Ban trị sự gửi báo cáo các mặt hoạt động của chùa, của các chuyên ngành năm 2018 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2019 về Ban trị sự. Thư ký Ban Trị sự cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, viết dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 trình Ban Trị sự cấp huyện góp ý, chỉnh sửa và thông qua.
  3. Các thủ trưởng các ban ngành chuyên môn Tỉnh hội căn cứ vào báo cáo sơ kết công tác Phật sự của các uỷ viên chuyên ngành và của Ban Trị sự Phật giáo huyện, quá trình hoạt động của ban chuyên ngành Tỉnh hội để có được bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của ngành mình. Các ban chuyên môn lấy ý kiến và hoàn chỉnh bản báo cáo.
  4. Thời gian nộp báo cáo về văn phòng Ban Trị sự chậm nhất là ngày 15/12/2018 (tức ngày 09/11/Mậu Tuất)

Vì Phật sự chung, Thường trực Ban Trị sự đề nghị các ban ngành chuyên môn; Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố sớm triển khai Phật sự quan trọng này.

Trân trọng!

THÔNG BẠCH: Gửi chế độ báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019