Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo

Sáng ngày 5/1/2017 (tức ngày 8/12 Bính Thân ) tại chùa Linh Cảnh trụ sở Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thọ Xuân đã diễn ra khoá tu ngày an lạc kỳ 45, kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo và tổng kết công tác Phật sự cuối năm đồng thời công bố và trao quyết định của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn y nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thọ Xuân khoá lV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem thêm:

 

 • - Chùa Thanh Hà tổ chức lễ Phật Thành Đạo 2017
 • - TVTL Hàm Rồng tổ chức lễ Phật Thành Đạo 2017 Pl:2560

  

Xin chia sẻ hình ảnh tại buổi lễ:

Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành ĐạoThọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 1Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 2Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 3Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 4Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 5

Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 6Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 7Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 8Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 9Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 10Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 11Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 12Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 13Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 14Thọ Xuân: Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỉ niệm Phật Thành Đạo 15