Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý

Chiều nay ngày 28.11.2015 tức 17.10 Ất Mùi, Quý Phật tử đã về chùa Thanh Hà 34 đường Bến Ngự, phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa tiếp tục khóa học giáo lý dành cho cư sỹ.

 Hôm nay lớp học được lắng nghe ĐĐ. Thích Tuệ Minh - phó trụ trì chùa Gám - Nghệ An giảng bài: Luận A Tỳ Đà Na Thức trong loạt bài giáo lý trong chương trình bồi dưỡng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử chùa Thanh Hà khóa I năm thứ 8.

Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lýThanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 1Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 2Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 3Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 4Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 5Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 6Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 7Thanh Hóa: Phật tử về chùa Thanh Hà học giáo lý 8