Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà

       Chiều ngày 7 tháng 4 năm 2013 tức ngày 27 tháng 02 năm Quý Tỵ. Đáp ứng nguyện vọng cao đẹp về sự cầu mong thiết tha học Phật của Phật tử và nhân dân trên địa bàn thành phố. Thường trực Ban Trị sự đã tiến hành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử - khóa thứ I năm thứ III tại chùa Thanh Hà – Trụ sở Ban Trị Sự THPG tỉnh Thanh Hóa với hơn 700 học viên.

 

 

 

 

Chứng minh cho buổi lễ có sự quang lâm của ĐĐ. Thích Tâm Đức – UV HĐTS TW GHPGVN- Trưởng BTS THPG Thanh Hóa – Đại Biểu HĐND tỉnh khóa 16, ĐĐ. Thích Tánh Khả - UV TT BTS THPG Thanh Hóa, Chánh BĐD Phật Giáo huyện Triệu Sơn cùng chư tôn đức chùa Thanh Hà, cư sĩ Nguyễn Thị Nhâm – UV TT BTS THPG Thanh Hóa cùng hơn 700 học viên tham dự.

         Lễ Khai Giảng được diễn ra trang trọng súc tích sau chương trình văn nghệ chào mừng, thông qua nội quy, chương trình và tổ chức lớp học là Đạo từ của chư tôn đức.  Sau đó là bài pháp đầu tiên: “Khái niệm tổng quan về Tứ Diệu đế” do Đại Đức Thích Tâm Đức thuyết giảng.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh với quý độc giả:

Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh HàThanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 1Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 2Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 3Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 4Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 5Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 6Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 7Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 8Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 9Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 10Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 11Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 12Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 13Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 14Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 15Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 16Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 17Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 18Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 19Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 20Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 21Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 22Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 23Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 24Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 25Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 26Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 27Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 28Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 29Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 30Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 31Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 32Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 33Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 34Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 35Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 36Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 37Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 38Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 39Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 40Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 41Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 42Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 43Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 44Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 45Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 46Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 47Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 48Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 49Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 50Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 51Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 52Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 53Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 54Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 55Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 56Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 57Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 58Thanh Hóa: Khai giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử tại chùa Thanh Hà 59