Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà

Sáng ngày 11 tháng chạp năm Ất Mùi tức ngày 20 tháng 1 năm 2016 tại chùa Thanh Hà số 34 – Bến Ngự - F. Trường Thi- Tp. Thanh Hóa đã diễn ra nghi thức đọc bình văn và giảng kinh A Di Đà do HT. Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN chủ giảng nhân đại trai đàn cầu siêu tuần lâm lục thất cụ Lê Văn Cử - hưởng thọ 81 tuổi là thân phụ của ĐĐ. Thích Tâm Đức - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Với sự quang lâm chứng minh và chủ giảng của HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN - Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN - chứng minh đạo sư BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, TT. Thích Thanh Điện - Phó Tổng thư kí - Chánh văn phòng 1 TW GHPGVN, TT. Thích Thanh Tuấn - Phó Chánh văn phòng HĐTS cùng chư tôn thiền đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh các huyện thị thanh phố trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa cùng đồng đảo phật tử và tang gia hiếu quyến đồng tham dự.

Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh HàThanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 1Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 2Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 3Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 4Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 5Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 6Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 7Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 8Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 9Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 10Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 11Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 12Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 13Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 14Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 15Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 16Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 17Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 18Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 19Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 20Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 21Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 22Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 23Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 24Thanh Hóa: HT. Thích Bảo Nghiêm giảng kinh A Di Đà tại chùa Thanh Hà 25