Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận

Sáng ngày 28/9/2014 tức 5/9/Giáp Ngọ, Hai bạn trẻ  Bùi Phú Thịnh pháp danh Tâm Đức Phúc và Nguyễn Diệu Linh pháp danh Diệu Minh đã về chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa tổ chức lễ hằng thuận thật trang nghiêm và ý nghĩa dưới sự chứng minh của chư tôn đức và tham dự của hai bên họ hàng và bạn bè thân hữu.

 

Tại buổi lễ chư tôn đức cùng đạo tràng đã nhất tâm niêm hương bạch Phật, chia sẻ pháp thoại “Đạo vợ chồng”, sau đó là nghi thức trao nhẫn đã diễn ra một cách trang nghiêm.

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuậnThanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 1Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 2Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 3Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 4Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 5Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 6Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 7Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 8Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 9Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 10Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 11Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 12Thanh Hóa: Hai bạn trẻ về chùa Vĩnh Thái làm lễ hằng thuận 13le hang thuan chua vinh thai 22