Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ

Sau ba tháng tu học thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức, sáng ngày 16/8/2016 tức 14/7/Bính thân tại Hạ trường Khải Nam – Chàu Khải Nam – p. Quảng Tiến – TX. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ kết thúc an cư kiết hạ Pl: 2560 – Dl: 2016.

 

Buổi lễ do ĐĐ. Thích Tâm Định – UV Ban TTXH TW GHPGVN – Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - Chánh Duy na trường hạ, trụ trì chùa Khải Nam chủ trì, cùng chư hành giả an cư tại Hạ trường chùa Khải Nam Pl: 2560 – Dl: 2016.

Sau các nghi thức bạch Phật, khai kinh, chư tôn đức Tăng đã tác pháp tự tứ, đối thú an cư, sám hối trước đại Tăng. 

Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân, tâm, chấp hành nội quy của ban chức sự hạ trường - tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định.

Hành giả trong buổi Tự tứ phải thanh tịnh tự nhận lỗi, chỉ lỗi trong tinh thần tôn trọng, hòa hợp, vị tha. Đây cũng là ngày chư Phật hoan hỷ, chư Tăng được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự TứThanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 1Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 2Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 3Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 4Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 5Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 6Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 7Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 8Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 9Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 10Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 11Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 12Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 13Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 14Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 15Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 16Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 17Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 18Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 19Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 20Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 21Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 22Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 23Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 24Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 25Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 26Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 27Thanh Hóa: Hạ trường Khải Nam tác lễ Tự Tứ 28