Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi

Tối ngày 17 tháng 11 năm 2013 tức ngày 19 tháng 12 năm Quý tỵ, chùa Đại Bi - Phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa. Thanh Hóa long trong tổ chức đêm hoa đăng đón mừng khánh đản đức Phật A Di Đà.

Dưới sự chứng minh và tham dự của ĐĐ. Thích Tâm Chính, UV dự khuyết HĐTS TWGHPGVN, Chánh thư kí BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, ĐĐ. Thích Tâm Hiền, UV ban nghi lễ TW GHPGVN, Quyền Trưởng BTS GHPGVN TP. Thanh Hóa, Trụ trì chùa Đại Bi cùng chư tôn đức tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh và đông đảo tín đồ Phật tử cùng tham dự.

Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm và trọng thể trong tiết trời mùa đông se lạnh nhưng thật ấm áp và thiêng liêng.

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại BiThanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 1Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 2Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 3Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 4Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 5Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 6Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 7Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 8Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 9Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 10Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 11Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 12Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 13Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 14Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 15Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 16Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 17Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 18Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 19Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 20Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 21Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 22Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 23Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 24Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 25Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 26Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 27Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 28Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 29Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 30Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 31Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 32Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 33Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 34Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 35Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 36Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 37Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 38Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 39Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 40Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 41Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 42Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 43Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 44Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 45Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 46Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 47Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 48Thanh Hóa: Đêm hoa đăng vía Phật Di Đà tại chùa Đại Bi 49