Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm”

Chiều ngày 5/10/2014 tức ngày12 tháng 9 năm Giáp Ngọ. tại chùa Thanh Hà– 34 – Bến Ngự - Trường Thi – TP Thanh Hóa– Trụ sở Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Đáp lời mời của BTC ĐĐ. Thích Thanh Tâm –Giáo thọ sư lớp giáo lý chùa Bằng - Hà Nội đã quang lâm thuyết giảng với chủ đề: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” cho lớp bồi dưỡng Giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử khóa thứ I năm thứ VI với hơn 700 học viên.

 

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm”Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 1Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 2Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 3Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 4Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 5Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 6Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 7Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 8Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 9Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 10Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 11Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 12Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 13Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 14Thanh Hóa: ĐĐ. Thích Thanh Tâm thuyết giảng: “Bảy đoạn Phật nói về tâm” 15