Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà

Hằng năm, vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch là chùa Thanh Hà - 34 Bến Ngự - F. Trường Thi - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa lại long trọng tổ chức Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu (từ ngày mùng 2 -8/2al) nhất tâm cầu nguyện Quốc thái - Dân an.

 

 

 

 "Đi chùa lễ Phật đầu năm

Chính là văn hóa của dân tộc mình

Cầu cho tất cả chúng sinh

An vui, no ấm, hết lòng tiến tu"

Từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần Từ Bi của đạo Phật, tổ tiên ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu phải biết chia sẻ hạnh phúc, ban rải tình thương đến mọi người, mọi loài, cỏ cây đất đá. Cho nên ngày xuân mọi người chúc tụng những lời tốt đẹp, chia sẻ những thành quả của mình đến mọi người. Bày biện Tổ đường trang nghiêm cũng là để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của con cháu. Hơn thế nữa người ta còn đi trẩy hội, ngoạn thủy du sơn, tham lễ, dâng hương các đạo tràng, các chùa thăm viếng chư vị tổ sư, các bậc chân tu, đạo hạnh để được lắng nghe những kinh nghiệm tu tập, những lời dạy cao quý của các ngài, để lấy đó làm kim chỉ nam định hướng cho con đường tu nhân học Phật.

Với truyền thống hộ quốc an dân của Phật Giáo Việt Nam, ngày xuân các chùa thường tổ chức những lễ hội cầu phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Trên tinh thần cao quý đó, hôm nay mùng 2 tháng 2 năm Quý tỵ tức ngày 13 tháng 3 năm 2013 chư tôn đức chùa Thanh Hà tổ chức Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu (từ ngày 2 - 8 tháng 2 năm Quý tỵ) nhất tâm kỳ nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

www.Phatgiaothanhhoa.com  chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả: 

 

Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh HàThanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 1Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 2Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 3Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 4Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 5Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 6Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 7Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 8Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 9Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 10Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 11Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 12Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 13Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 14Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 15Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 16Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 17Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 18Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 19Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 20Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 21

Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 22Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 23Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 24Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 25Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 26Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 27Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 28Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 29Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 30Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 31Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 32Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 33Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 34Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 35Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 36Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 37Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 38Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 39Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 40Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 41Thanh Hóa: Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu Chùa Thanh Hà 42