Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long

Chiều ngày 23/08/2013, tức ngày 17 âm lịch, tại chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, nhân sự kiện chùa tổ chức đại lễ khánh thành lầu chuông, khai đại hồng chung và rót đồng đúc nhị vị bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Đại đức Thích Tuệ Minh, phó trụ trì chùa Chí Linh (Chùa Gám), Yên Thành, Nghệ An đã quang lâm thuyết giảng cho đông đảo thính chúng với chủ đề: “Hạnh Nguyện Bồ Tát”.

 Trong buổi giảng, Đại đức đã tán thán những Phật sự mà sư thầy Thích Đàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long đã thực hiện được trong thời gian qua, đồng thời Đại đức cũng khích lệ tinh thần vì đạo pháp của bà con nhân dân Phật tử địa phương đã chung tay với Phật sự của chùa trong suốt thời gian qua.

Tiếp đến Đại đức đã giảng giải thâm ý Phật pháp thông qua hai hình tượng của nhị vị bồ tát Văn Thù, bồ tát Phổ Hiền mà ngày mai buổi lễ chú nguyện rót đồng đúc tượng của nhà chùa thực hiện. Qua đó, đại đức khuyến tấn Phật tử phải nỗ lực tu tập để xứng đáng là Phật tử tại gia chân chính, hộ trì Phật pháp, đó cũng chính là ý nghĩa truyền tải qua thâm ý mà hai hình tượng Ngài Văn Thù, Phổ Hiền.

www,phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi LongThanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 1Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 2Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 3Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 4Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 5Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 6Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 7Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 8Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 9Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 10Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 11Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 12Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 13Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 14Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 15Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 16Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 17Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 18Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 19Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 20Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 21Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 22Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 23Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 24Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 25Thanh Hóa: Đại đức Thích Tuệ Minh thuyết giảng tại chùa Hồi Long 26