Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử

Tối ngày 5 tháng 10 năm 2014 tức 12 tháng 9 năm Giáp Ngọ, chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa trang nghiêm tổ chức lễ An Vị tượng Đức Phật Thích Ca và thập đại đệ tử Phật.

 

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến qúy độc giả:

Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tửThanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 1Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 2Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 3Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 4Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 5Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 6Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 7Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 8Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 9

Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 10Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 11Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 12Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 13Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 14Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 15Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 16Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 17Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 18Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 19Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 20Thanh Hóa: Chùa Vĩnh Thái an vi tượng Phật và thập đại đệ tử 2113