Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Vào những ngày đầu năm từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 2 năm Ất Mùi ( tức ngày 21-27/3/2015) tại chùa Thanh Hà - trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - số 34 - phường Trường Thi - TP. Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa,lập đàn cầu an trì kinh Dược Sư cầu nguyện Quốc Thái - Dân An - Thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.

Trước khói hương trầm nguyện tỏa, Đại Đức Thích Tâm Đức Trụ Trì Chùa Thanh Hà - UV HĐTS – Phó Ban pháp chế TW GHPGVN- Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng chư tăng và Phật tử thành tâm thắp nén tâm hương trì kinh Dược Sư. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai cùng Mười Hai vị đại tướng Dược Xoa gia hộ cho khắp cả chúng sinh:  

"Oan trái nhiều đời đều được tháo mở

Oán thù bao kiếp đều được tiêu tan

Mọi việc hanh thông gia đình hưng thịnh

Quyến thuộc khương ninh

Pháp giới chúng sinh cùng lên bờ giác".

Đồng cầu nguyện Quốc thái - Dân an - Thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 1Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 2Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 3Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 4Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 5Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 6Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 7Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 8Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 9Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 10Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 11Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 12Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 13Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 14Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 15Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 16Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 17

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà trì kinh Dược Sư cầu an đầu năm 18