Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu

Hằng năm, vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch là chùa Thanh Hà - 34 Bến Ngự - F. Trường Thi - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa lại long trọng tổ chức Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu (từ ngày mùng 2 -8/2al) nhất tâm cầu nguyện Quốc thái - Dân an.

 

 

 

             "Đi chùa lễ Phật đầu năm

Chính là văn hóa của dân tộc mình

Cầu cho tất cả chúng sinh

An vui, no ấm, hết lòng tiến tu"

Đúng hẹn lại về hôm nay ngày 2 tháng 2 năm Giáp Ngọ, mặc dù trời mưa phùn không khí lạnh tràn về thế nhưng quý Phật tử vẫn hoan hỷ vân tập về chùa Thanh hà để cùng chư tôn đức khai đàn dược Sư Thất châu. Trong buổi lễ sáng nay ĐĐ. Thích Tâm Đức – UV HĐTS – Phó Ban pháp chế Tw GHPGVn – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – Trụ trì chùa Thanh Hà đã giảng nói về ý nghĩa “Hành Pháp Dược Sư” .  Từ ngàn xưa người Việt Nam chúng ta đã được thấm nhuần tinh thần Từ Bi của đạo Phật, tổ tiên ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu phải biết chia sẻ hạnh phúc, ban rải tình thương đến mọi người, mọi loài, cỏ cây đất đá. Cho nên ngày xuân mọi người chúc tụng những lời tốt đẹp, chia sẻ những thành quả của mình đến mọi người. Bày biện Tổ đường trang nghiêm cũng là để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của con cháu. Hơn thế nữa người ta còn đi trẩy hội, ngoạn thủy du sơn, tham lễ, dâng hương các đạo tràng, các chùa thăm viếng chư vị tổ sư, các bậc chân tu, đạo hạnh để được lắng nghe những kinh nghiệm tu tập, những lời dạy cao quý của các ngài, để lấy đó làm kim chỉ nam định hướng cho con đường tu nhân học Phật.

Với truyền thống hộ quốc an dân của Phật Giáo Việt Nam, ngày xuân các chùa thường tổ chức những lễ hội cầu phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Trên tinh thần cao quý đó, hôm nay mùng 2 tháng 2 năm Giáp Ngọ tức ngày 2 tháng 3 năm 2014 chư tôn đức chùa Thanh Hà tổ chức Đàn Lễ Dược Sư Thất Châu (từ ngày 2 - 8 tháng 2 năm Giáp Ngọ) nhất tâm kỳ nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

www.Phatgiaothanhhoa.com  chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả: 

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất ChâuThanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 1Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 2Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 3Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 4Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 5Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 6Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 7Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 8Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 9Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 10Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 11Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 12Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 13Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 14Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 15Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 16Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 17Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 18Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 19Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 20Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 21Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 22Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 23Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 24Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 25Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 26Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 27Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 28Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 29Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 30Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 31Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 32Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 33Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 34Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 35Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 36Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 37Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 38Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 39Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 40Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà khai đàn Dược Sư Thất Châu 41