Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc

Chùa Linh Cảnh (xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) phối hợp BTS GHPGVN huyện Thọ Xuân tổ chức một ngày tu an lạc thường xuyên hàng tháng (ngày 19al), nhằm giới thiệu cho mọi người hiểu sâu về giáo lý Nhân quả nghiệp báo, ý nghĩa Quy y Tam Bảo, khuyến khích Phật hóa gia đình.

Ngay từ tờ mờ sáng, quý Phật tử, thiện nam tín nữ khắp nơi đã hoan hỷ vân tập đông đủ về chùa. Khóa tu lần này, với sự ưu ái đặc biệt dành cho quý Phật tử trong và ngoài tỉnh, được sự hỗ trợ từ các quý thầy trong BTS GHPGVN huyện Thọ Xuân và chư Tăng tại trú xứ.

Cuối ngày sau mãn khóa tu, mỗi hành giả ra về với nụ cười an lạc. "Một ngày an lạc" lại đi qua, sự an lạc hiển rõ trên từng khuôn mặt mỗi người con Phật, niềm tin chân chánh vào đạo pháp vì đó mà lưu dấu mãi. Mỗi tháng một lần, hàng Phật tử tại gia lại được tề tựu về chùa Linh Cảnh, được khuyến tấn và vun bồi thêm giáo lý của Đức Phật, ngõ hầu mọi người tích cực đem thực hành trong cuộc sống thường nhật và đem lại sự lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội. 

Xin chia sẻ một số hình ảnh trong khóa tu:

Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạcThanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 1Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 2Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 3Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 4Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 5Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 6Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 7Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 8Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 9Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức một ngày tu an lạc 10