Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm

Tối ngày 16 tháng 2 năm Giáp ngọ, tức ngày 16 tháng 3 năm 2014, chùa Hưng Phúc - phường Đông Hương - TPTH, long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm ngày khánh đản đức Bồ Tát Quan Thế Âm.

Chng minh và tham dự có sự hiện diện của Đại Đức Thích Tâm Minh, ủy viên TT Ban hoằng pháp TƯ, Ủy viên ban giáo dục tăng ni TƯ GHPGVN, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng với đông đảo quý tín đồ thiện nam tín nữ phật tử xa gần, mở đầu cho chương trình lễ vía BTát Quan Âm là chương trình ca nhạc với sự tham gia của MC Hồng Thắm, Minh Thông, nhạc công Minh Dũng, ca sỹ Kiên Cường, Linh Trang, Tuyết Nhung và ca sỹ Phật tử La Tú Oanh, tiếp đó là chương trình tụng kinh phổ môn và 12 lời nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm,cùng với chương trình thắp nến kỷ niệm ngày đản sinh của ngài, đêm lễ đã đưa quý vị Phật tử xích lại gần nhau hơn cũng như được hiểu thêm về nguồn gốc và hạnh nguyện của ngài, đêm lễ kết thúc trong hơi ấm của đạo pháp cũng như chia sẻ để quý phật tử hiểu thêm về nguồn gốc và hạnh nguyện của ngài.

Sau đây là một số hình ảnh xin chia sẻ đến quý độc giả: Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế ÂmThanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 1Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 2Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 3Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 4Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 5Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 6Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 7Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 8Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 9Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 10Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 11Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 12Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 13Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 14Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 15Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 16Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 17Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 18Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 19Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 20Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 21Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 22Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 23Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 24Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 25Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 26Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 27Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 28Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 29Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 30Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 31Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 32Thanh Hóa: Chùa Hưng Phúc mừng khánh đản đức Quán Thế Âm 33