Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

[video] TS. Dương Ngọc Dũng xúc phạm nghiêm trọng đến Phật giáo cần được xử lý nghiêm

TS. Dương Ngọc Dũng xúc phạm nghiêm trọng đến Phật giáo cần được xử lý nghiêm

Kính mời chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và khán giả cùng xem video clip: