Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

An cư kiết hạ là nhiệm vụ của mỗi Tỷ khiêu. Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống an cư kiết hạ, hàng năm Tăng Ni phải an cư 3 tháng (tiền an cư hoặc hậu an cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau trong cộng đồng. Hiện nay, người dân vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 trong phòng, chống dịch bệnh nhằm trách lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân.

Căn cứ vào công văn số 107/CV-HĐTS ngày 17/4/2020 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc công tác tổ chức an cư kiết hạ PL.2564 – DL.2020.

Đồng thời theo lịch năm Canh Tý (2020) có nhuận tháng 4 âm lịch. Trước tình hình đó, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã họp thống nhất công tác tổ chức an cư kiết hạ năm 2020 như sau:

  1. Về nguyên tắc:

- Tổ chức an cư kiêng hạ tập trung nhưng không quá 20 người, làm sao thuận tiện nhất cho các hành giả an cư.

- Thời gian an cư kiết hạ sẽ bắt đầu từ ngày 16/4 nhuận/ Canh Tý (tức ngày 07/6/2020), kết thúc vào ngày 16/7/Canh Tý (tức ngày 03/9/2020).

- Các Hạ trường tự lên lịch tu học trong 3 tháng an cư.

- Khai pháp, tạ pháp các hạ trường không mời nhau mà Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ phân công lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự và phát biểu (nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp).

- Các Trường hạ Tăng và Hạ trường có cả Tăng, Ni thì đồng loạt bạch an cư vào 08 giờ sáng ngày 07/6/2020 (tức ngày 16/4 nhuận/Canh Tý).

- Các trường hạ Ni: Cử đại diện 3 người (lãnh đạo Hạ trường) đến Hạ trường Thanh Hà lúc 08 giờ ngày 07/6/2020 để cầu y chỉ an cư và tổ chức tác pháp an cư vào 14 giờ 00 cùng ngày.

- Lịch cầu giáo giới của Hạ trường Ni vào lúc 16 giờ 15 phút các ngày trước ngày tụng giới tại Hạ trường Thanh Hà.

- Các Hạ trường mới tổ chức an cư lần đầu tiên phải kết đại giới, giới tràng và các giới khác để đảm bảo cho việc an cư đúng luật.

  1. Các địa điểm an cư:
  2. Hạ trường Tăng có: Hạ trường Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa); Hạ trường Khải Nam (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn); Hạ trường Đại Bi (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Hạ trường Linh Cảnh (xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân); Hạ trường Thiên Sơn (Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa).
  3. Hạ trường Ni có: Hạ trường Hương Quang (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa); Hạ trường Tăng Phúc (phường Đông Cương, TP Thanh Hóa); Hạ trường Tường Vân (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc); Hạ trường Sùng Nghiêm (xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc).
  4. Hạ trường Nhị bộ: Chùa Khánh Quang, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn

                       (có danh sách an cư tại các hạ trường kèm theo)

III. Y chỉ an cư: Tât cả các Hạ trường Ni đều y chỉ Hạ trường Thanh Hà để an cư.

IV. Các trường hợp các sư tỉnh ngoài xin về Thanh Hóa an cư làm đơn gửi Ban Tăng sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và được Ban tăng sự xem xét chấp thuận gửi văn bản giới thiệu về các Hạ trường thì mới được coi là hợp lệ và xác nhận sổ an cư.

V. Sau khi tác bạch an cư, các Hạ trường gửi danh sách về văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày tác pháp an cư để Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng hợp báo cáo Trung ương Giáo hội và đăng ký tạm trú cho các Hạ trường.

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Thanh Hà - TP Thanh Hóa

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Khải Nam - Tp Sầm Sơn

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Đại Bi - Tp Thanh Hóa

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư tôn đức Tăng - Ni an cư kiết hạ tại chùa Khánh Quang - TX Bỉm Sơn

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Tăng an cư kiết hạ tại chùa Thiên Sơn (Chùa Ông) - Quan Hóa

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Ni an cư kiết hạ tại chùa Hương Quang (Chùa Tranh) - Tp Thanh Hóa

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Ni an cư tại Chùa Tường Vân (Chùa Giáng) - Vĩnh Lộc

 

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Ni an cư tại Chùa Sùng Nghiêm - Hậu Lộc

Thông bạch: Tổ chức an cư kiết hạ năm 2020

Danh sách Chư Ni an cư tại Tăng Phúc - Tp Thanh Hóa

Vậy, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thông bạch đến Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố được biết. Đề nghị Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị,thành phố phổ biến nội dung thông bạch này đến toàn thể Tăng Ni tại các trụ xứ trong huyện để thực hiện. Các điểm được phân công làm Hạ trường cần chuẩn bị các điều kiện để cho việc an cư được thuận lợi. Mọi vướng mắc xin gửi về văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để được giải quyết.

Trân trọng!

TM .BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN

Thượng tọa: Thích Tâm Đức