Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thông bạch: Chương trình hành hương Nhật Bản

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2017 của chùa Thanh Hà. Để chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Thanh Hà tổ chức chuyến thăm quan hành hương Nhật Bản.

Thời gian: 5 ngày 4 đêm, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2017 12

                                    (tức từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 11 năm Đinh Dậu) 20/9 huận        (có lịch trình và bản đăng ký đi kèm theo)

Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/10/2017 đến ngày 17/11/201703/10/2014

                           (tức từ ngày 21/8/Đinh Dậu đến ngày 29/9/Đinh Dậu)

 Thành phần đăng ký: Tăng Ni, Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá.

Phiếu đăng ký nhận tại văn phòng Ban Trị sự (chùa Thanh Hà, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá). (liên hệ ĐĐ: Thích Bản Hoài (Nguyên Vũ) 0868541789 – Duyên 0916516698).

Kinh phí:                33.888.000đ/người 

                   (Ba mươi ba triệu tám trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn)

        Số lượng:    30 người

Vậy, Chùa Thanh Hà kính báo để Chư Tôn đức, quý Phật tử được biết và đăng ký.

Trân trọng! 

Thông bạch: Chương trình hành hương Nhật Bản