Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653

Sáng ngày 8/8/2018 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm Kỷ Hợi) tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá chùa Thanh Hà (số 34 Bến Ngự, P.Truờng Thi, Tp.Thanh Hoá) long trọng tổ chức lễ Tạ pháp Hạ trường Thanh Hà PL. 2563.

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653
Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm

Quang lâm chứng minh và tham dự có: TT. Thích Tâm Đức – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Minh – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; ĐĐ. Thích Tâm Hiền - Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni Trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên Ủy Viên HĐTS TWGHPGVN – Nguyên Truởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá; Ni Sư Thích Đàm Hòa – UVDK HĐTS , Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh huyện, thị, thành, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Thanh Hoá và chư Tôn đức của các Hạ trường: Thanh Hà, Khải Nam và Hương Quang đồng tham dự.

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653
Chư Tôn đức tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ Đại đức Thích Thích Nguyên Phong đã báo cáo kết quả an cư PL. 2563: Trong mùa an cư PL2563 Hạ trường Thanh Hà có 53 hành giả an cư, với 36 Tỷ Khiêu, 5 Sa di và 12 Hình đồng. Theo chỉ đạo của Thượng tọa Đường chủ chiều thứ 7 hàng tuần, chư Tăng học chương trình: Khái quát luật tỷ kheo do Hòa Thượng Thích Minh Thông chủ giảng. Tổ chức các buổi thiền trà chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hành đạo của mỗi hành giả qua đó học hỏi kinh nghiệm khi tiếp xúc với công việcHạ trường tiếp tục duy trì một cách có hiệu quả lớp sơ cấp Phật học. Tổng số Tăng ni sinh năm nay là 25 vị trong đó 9 ni sinh và 16 tăng sinh. Học kỳ năm nay, tăng ni sinh học giáo trình “Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu” do Ban giáo dục Tăng ni trung ương phát hành cho các trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc. Chương trình giảng đại trường năm nay được giảng trong Bộ Đại Tạng Kinh – Kinh Tăng Chi Bộ Chương Một Pháp. Ban chức sự hạ trường đã cử quý thầy tham gia vào Ban điều hành Khoa tu Phật giáo với tuổi trẻ Thanh Hóa lần XI tổ chức tại Chùa Di Lặc ( Thiền Tự Yên Cát) huyện Như Xuân. Đặc biệt năm nay Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức Đại giới Đàn Chính Hòa tỉnh Thanh Hóa II năm 2019. Đã Tổ chức thụ giới cho 16 vị Tỷ khiêu và 15 vị Sa di vào ngày 25-26/6/kỷ hợi tại Tổ đình chùa Thanh Hà. Hạ trường cũng đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu cho 600 học viên tại Cơ sở cai nghiện Ma túy số 1 Thanh Hóa.

Thay mặt chư tôn đức Chứng minh Thượng tọa Thích Tâm Đức đã ban đạo từ cho buổi lễ. “Thượng tọa đã tán thán công đức của Chư tôn Đức chức sự Hạ trường đã hoàn thành nhiệm vụ trong ba tháng an cư cũng như sự tu hành giữ nghiêm giới luật của Chư Tăng trong mùa An cư tại Hạ trường. Thượng tọa cũng sách tấn các Chư Tôn Đức Ni khi trở về trụ xứ cố gắng gìn uy nghi, giữ nghiêm giới luật, phát triển Phật giáo tại địa phương, với tình thần “Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc” Chư Tôn Đức phải luôn đoàn kết hòa hợp với chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân Phật tử tại nơi Trụ xứ ”

Thay mặt Hành giả an cư tại Hạ trường Đại đức Thích Trúc Thái Vinh đã đã dâng lời tác bạch tạ pháp và phát nguyện, nỗ lực tu tập, huân tu đạo nghiệp làm tròn xứ mệnh trưởng tử của Như Lai.

Chư tôn đức tác bạch tạ pháp

Tại buổi lễ, Thay mặt Ban giảng huấn Hạ trường Đại đức Thích Tĩnh Hải đã đọc quyết định trao giấy chứng nhận  hoàn thành chương trình lớp Sơ cấp Phật học tỉnh Thanh Hóa năm 2019 cho 25 Tăng Ni sinh tham gia lớp học.

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653
Đại đức Thích Tâm Minh - phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận cho các Tăng Ni sinh

Sau đây là một số hình ảnh: 

Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653Hạ trường Thanh Hà tổ chức lễ Tạ pháp PL 2653