Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Phật giáo Thanh Hóa ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19

Sáng ngày 23-3-2020 Thượng Toạ Tiến Sĩ Thích Giải Hiền Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật Giáo tỉnh Thanh Hoá cùng quý cư sĩ ủy viên ban Từ thiện thay mặt Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh đã đến Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Thanh Hoá trao số tiền 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng) ủng hộ quỹ phòng chống dịch CoVid-19

Sau đây, ban TTTT Phật giáo tỉnh Thanh Hóa xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh hoạt động:

Phật giáo Thanh Hóa ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19Phật giáo Thanh Hóa ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19Phật giáo Thanh Hóa ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19Phật giáo Thanh Hóa ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19Phật giáo Thanh Hóa ủng hộ quỹ phòng chống dịch covid-19