Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?”

Ngày 17  tháng 12 năm 2013 tức ngày 15 tháng 11 năm Qúy Tỵ tại chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, văn phòng BTS GHPGVN huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra ngày tu an lạc và lắng nghe ĐĐ. Thích Đạo Quang – phó hiệu trưởng trường trung cấp Phật Học Khánh Hòa chia sẻ pháp thoại “Phật ở đâu?”

 

Trong tiết trời se lạnh của mùa đông đáp lời mời của Ban tổ chức, ĐĐ. Thích Đạo Quang,  phó hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Khánh Hòa đã vượt hơn hàng trăm km quang lâm về chùa Vĩnh Thái, khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa để chia sẻ pháp thoại chủ đề: “Phật ở đâu?” nhân tuần lễ đón mừng khánh đản đức từ phụ A Di Đà.

Tại buổi chia sẻ Đại Đức giảng sư cũng đã tạo cơ hội để quý thiện tín phật tử đặt những câu hỏi, khúc mắc trong tu tập cũng như trong cuộc sống đời thường và khéo léo giảng giải cho đại chúng hiểu rõ nhằm thực tiễn áp dụng vào đời sống tu tập.

www.phatgiaophatgiao.com xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?”Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 1Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 2Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 3Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 4Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 5Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 6Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 7Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 8Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 9Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 10Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 11Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 12Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 13Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 14Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 15Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 16Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 17Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 18Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 19Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 20Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 21Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 22Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 23Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 24Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 25Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 26Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 27Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 28Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 29Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 30Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 31Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 32Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 33Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 34Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 35Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 36Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 37Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 38Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 39Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 40Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 41Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 42Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 43Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 44Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 45Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 46Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 47Nông Cống: Một ngày an lạc lắng nghe pháp thoại “Phật ở đâu?” 48