Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu

Ngày 15 tháng 8 năm Giáp Ngọ, tại Chùa Vĩnh Thái -Xã Hoàng Giang - Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức rước đèn và vui đón trung thu 2014.

 

Từ chiều tối các bạn trẻ đã phấn khởi cùng tham gia với đoàn xe 10 chiếc rước đèn trung thu để diễu hành từ Chùa Vĩnh Thái đi qua các xã trong địa bàn Huyện. Sau phần diễu hành xe hoa tất cả các xe tập trung về chùa và làm lễ phát phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại buổi lễ thay mặt chùa Vĩnh Thái Đại Đức: Thích Nguyên Giới đã gửi đến các bé có một đêm trung thu vui vẻ và một năm học mới đầy thành công. Buổi lễ thành công ngoài sự mong đợi với gần 2000 em bé và phụ huynh.

Sau đây là 1 số hình ảnh ghi nhận:

Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thuNông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 1Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 2Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 3Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 4Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 5Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 6Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 7Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 8Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 9Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 10Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 11Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 12Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 13Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 14Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 15Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái vui đón trung thu 16