Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu

Tối ngày 22 tháng 7 Qúy Tỵ tức ngày 28 tháng 8 năm 2013  tại chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ Vu Lan – Báo Hiếu PL:2557 – Dl: 2013

Chứng minh và dự lễ có ĐĐ. Thích Tánh Khả - UV Ban Văn Hóa TW GHPGVN – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, ĐĐ. Thích Nguyên Phong – UV BTS GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN huyện Nông Cống cùng chư tăng tổ đình Thanh Hà, quý cư sỹ BTS GHPGVN huyện Nông Cống, Phía chính quyền có Ông Lê Chí Dũng, chủ tịch UBND xã Hoàng Giang các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể xã địa phương sở tại, đông đảo Phật tử về dự lễ.

Buổi lễ diễn ra  trang nghiêm, ý nghĩa,  cảm động .

www.phatgiaothanhhoa.com Xin chia sẻ một số hình ảnh với quý độc giả:

Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo HiếuNông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 1Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 2Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 3Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 4Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 5Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 6Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 7Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 8Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 9Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 10Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 11Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 12Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 13Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 14Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 15Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 16Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 17Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 18Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 19Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 20Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 21Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 22Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 23Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 24Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 25Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 26Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 27Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 28Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 29Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 30Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 31Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 32Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 33Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 34Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 35Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 36Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 37Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 38Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 39Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 40Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 41Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 42Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 43Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 44Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 45Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái tổ chức Lễ Vu Lan - Báo Hiếu 46