Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh

Chiều nay ngày 18 tháng 8 năm .Giáp Ngọ tại chùa Vĩnh Thái – xã Hoàng Giang – Nông Cống – Thanh Hóa tổ chức lễ tụng kinh Dược Sư và Nghi thức Phóng Sinh.

Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết khuyên răn chúng ta. Giới sát phóng sinh thì tiêu trừ nghiệp chướng, lại trưởng dưỡng được tâm từ bi. Đức Phật còn nói rõ rằng: “Chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta.”

Mỗi một chúng sinh đều là anh em, thân quyến, cha mẹ, con cái từ nhiều kiếp đến nay của chúng ta. Nếu đem nhãn quan của mình mở rộng đến chân tướng vô hạn của không gian, thời gian, của vũ trụ, đối diện với thân quyến của mình lúc bị bắt, bị nhốt, bị giết, bị ăn thịt... vẫn không cố gắng tận tâm mà rụt rè do dự; không gấp rút mà giải cứu họ, thật chẳng bằng loài cầm thú.

Chiều nay quý vị Phật tử đã phát tâm mua vật về chùa Vĩnh Thái nhật tâm trì kinh Dược Sư và thực hiện nghi thúc phóng sinh dưới sự hướng dẫn và chú nguyện của Chư tôn đức.

Xin chia sẻ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 1Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 2Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 3Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 4Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 5Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 6Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 7Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 8Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 9Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 10Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 11Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 12Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 13Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 14Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 15Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 16Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 17Nông Cống: Chùa Vĩnh Thái làm lễ phóng sinh 18