Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Ni Trưởng Thích Nữ Đàm Tâm tân Viên Tịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh Thanh Hóa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hậu Lộc Ban Trị sự Phật giáo huyện Hậu Lộc HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

 

Ni Trưởng Thích Nữ Đàm Tâm tân Viên Tịch 

Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thành viên Ban chứng minh Phân Ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hậu Lộc; Nguyên Đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc; Trụ trì chùa Sùng Nghiêm, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 06h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Sùng Nghiêm, xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trụ thế: 81 năm. Hạ lạp: 45 năm.

Trân Trọng Kính Báo!