Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Ngài đã đến

Khoảnh khắc ấy, hơn mấy ngàn năm trước Khắp nhân sinh bừng dậy tiếng vui mừng Trang sử vàng chói rạng sắc mùa xuân Ngài đã đến gót sen hồng nhẹ bước.

 Đó là lúc nơi cõi đời ô trược

Bóng tối xua tan, thiêng sử một trang đời

Vầng dương ánh Đạo rạng ngời

Gót sen rúng động ba ngàn đại thiên.

 

Hân hoan, tịnh lạc mọi miền

Pháp âm Từ Phụ linh nguyên khơi nguồn.

Nhân sinh khắc khoải đêm trường

Sáng soi đuốc tuệ rõ đường lý chân.

 

Ươm lên đất Thánh mầm xanh

Nở hoa vườn Giác hương thanh đạo mầu.

Và từ ấy, bốn bể năm châu,

Có nơi đâu khắp vi trần không lưu dấu.

 

Những bàn chân tiến bước mãi không thôi

Trên tận cao nguyên mây mù chìm nổi

Nơi cuối đồng bằng những thăm thẳm mù khơi

Những lối rẽ uốn quanh đường mòn tam giới.

 

Những ngõ hồn u tối kiếp hà sa.

Đánh thức nhân sinh bừng tỉnh giấc ta-bà

Tìm nẻo quê nhà, bến bờ hạnh phúc

Để lắng nghe nhịp đời luôn hối thúc

Buông một lần trần tục lụy vương.

 

Vạn cổ nhân gian, còn mãi sóng yêu thương

Âm ba trầm mặc, chơn thường ngân tiếng.

Có ai không giữa cuộc đời không cất bước

Nhưng dấu chân nào không để lại chút bùn trần.

 

Dấu chân nào ấm đượm chút tình thân

Của yêu thương, của tiếng lòng vô ngã

Của nỗi niềm cao cả vị nhân sinh.

Mãi miết dấn thân vô dáng, vô hình.

 

Trên vạn nẻo vô minh miệt mài mở lối

Dấu chân ấy thời gian không xóa nổi

Mãi ngàn đời soi tỏ bước hành nhân

Vũ trụ còn đây tạc mãi những dấu chân.

 

Dẫm lên những mê trần, định kiến

Bước qua những thần quyền, những hố thẳm si mê

Hát khúc hát trường ca tận tụy

Soi dấu chân - thiện- mỹ trải nghìn thu.

 

Trời mây quyện sắc hòa nhu

Uy nghi mắt tuệ đại hùng sáng soi

Soi nhân gian từ thuở “nằm nôi”

Lang thang bao kiếp nổi trôi mộng đời.

 

Nghìn năm, non nước trùng khơi

Gót sen lặng lẽ bên đời nhân gian.