Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Ngày 30/07/2017 tức ngày 8/6 nhuận/Đinh Dậu, chùa Thanh Hà, Tp Thanh Hóa tổ chức khóa tu một ngày an lạc chủ đề: ”Ý Nghĩa Sám Hối” cho hơn 500 hành giả tham dự.

Tại khóa tu đại chúng đã được Đại Đức Thích Tánh Khả - Trụ trì chùa Ông Sư chia sẻ pháp thoại chủ đề khóa tu: "Sám hối là một trong những pháp tu tập trong Phật giáo, nó không những là một phương pháp tu tập khá phổ biến trong Phật giáo Đại thừa, mà còn là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chận sự tái diễn của những hành vi bất thiện của ba nghiệp trong Phật giáo Nguyên thủy. Nếu Phật giáo Đại thừa chọn hai ngày: 14 hay ngày rằm, ngày 29 hay 30 làm ngày lễ sám hối chung cho hai giới xuất gia và tại gia, thì Phật giáo nguyên thủy dùng phương pháp quan sát ba nghiệp của chính mình làm phương pháp tu tập. Nghĩa là kiểm tra ba nghiệp đã qua của mình, nghiệp nào trong ba nghiệp ấy phạm phải sai lầm, vị đó cần tìm vị thầy hay tương đương vị thầy để bộc bạch trình bày lỗi lầm của mình và phát nguyện từ đây trở về sau không tái phạm sự sai lầm đó nữa.

""Tội từ tâm khởi, đem tâm sám,

Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu;

Tội tiêu, tâm tịnh thảy đều không,

Thế mới thật là chân sám hối.""

Ở đây, thái độ ăn năn sám hối chính là ý nghĩa sám hối trong đạo Phật. Ý nghĩa sám hối trong đạo Phật không mang ý nghĩa là nghi thức rửa tội như các tôn giáo khác đã làm, mà nó mang ý nghĩa nhận sai và sửa sai. Hình thức tụng đọc sám văn chỉ có ý nghĩa giúp cho con người biết được thế nào là việc thiện và thế nào là việc bất thiện, nên làm gì và không nên làm gì, làm tiêu chuẩn cho cuộc sống, để cho con người phân biệt biết được đâu là việc sai và đâu là việc đúng. Đồng thời, hình thức lễ lạy chỉ biểu hiện thái độ thành thật ăn năn sám hối của mình, không phải là sự van xin năn nỉ để được Phật, Bồ tát tha thứ những lỗi lầm của mình, vì học thuyết nhân quả nghiệp báo của nhà Phật đã nói rõ tính công bằng giữa nhân và quả.

Như vậy, pháp sám hối của nhà Phật chỉ có giá trị giúp sức cho con người có đủ sức mạnh để vượt qua những mặc cảm về tâm lý, hướng dẫn con người thấy rõ vịệc tội lỗi của chính mình, và ngăn chận những lỗi lầm trong tương lai. Nếu như chúng ta thực hành đúng lời Phật dạy, như trong hai hệ thống kinh điển, chắc chắn nó sẽ là điều kiện cơ bản để mang lại đời sống hạnh phúc cho gia đình, và cũng là nhân tố để hoàn thành đời sống giác ngộ và giải thoát.

Phương pháp sám hối của đạo Phật không những mang lại cho con người có đời sống an ổn, tự tin mà còn là nhân tố mang lại đời sống hạnh phúc cho gia đình, cũng là sự đóng góp không nhỏ cho việc xóa bỏnhững tệ đoan của xã hội, nêu cao tinh thần có bổn phận và trách nhiệm.

Hơn thế nữa, phương pháp sám hối của đức Phật là nền tảng cơ bản cho những ai muốn thành đạt giác ngộ và giải thoát. Ai muốn được giải thoát, người ấy phải có giác ngộ. Ai muốn có sự giác ngộ, người ấy phải biết được việc thiện và bất thiện. Như vậy ai muốn giải thoát người ấy phải sửa sai, tức tu tập. Muốn tu tập, trước tiên phải thấy sai và nhận sai; nhận sai là phương pháp sám hối của Phật giáo....''

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Đại Đức Thích Tánh Khả - Trụ trì chùa Ông Sư chia sẻ pháp thoại

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Khóa lễ sám hối sáu căn

Dưới sự chủ lễ của Đại Đức: Thích Tâm Đức – Trưởng BTS tỉnh – Trụ trì chùa Thanh Hà đại chúng đã trì kinh Sám Hối sáu căn. Sau đó thực tập thiền định, kinh hành về trai đường thực hiện nghi thức cúng quả đường.

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Thực tập thiền

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Quá đường

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Khóa lế sám nguyện tối

Sau giờ nghỉ trưa là thời khóa niệm Phật và kinh hành và lắng nghe pháp thoại. Khép lại khóa tu, sau thời khóa tụng kinh Sám nguyện buổi tối, cúng cháo, phóng sinh và nhiễu Phật, kinh hành trong niềm hoan hỉ và bình yên nội tâm của tất cả hành giả tham dự.

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Thiền hành

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Quá đường

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà

Một ngày tu an lạc tại chùa Thanh HàMột ngày tu an lạc tại chùa Thanh Hà