Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Tối ngày 05/03/2017 (nhằm ngày 08/02/ Đinh Dậu) tại chùa Thanh Hà, trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tạ đàn Dược sư Thất châu sau 7 ngày thiết lễ. Đông đảo Phật tử trở về tham dự.

Ngay từ chiều sau thời trì kinh, dưới sự chú nguyện của chư tôn đức, đại chúng đã thực hiện nghi thức cúng thí thực, phóng sinh các loài thủy tộc và chim.
19 giờ, chính thức lễ tạ đàn, do chư tôn đức tăng trụ xứ hướng dẫn.

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu, sự hội ngộ tấm lòng của tất cả những người con Phật, là một lễ hội sinh hoạt văn hóa tràn đầy tính nhân bản. Bởi lẽ đầu năm mới, vạn vật đang khởi sắc trước sự vận hành của thiên nhiên, thì nhân tính trong mỗi chúng ta cũng sống dậy một cách mãnh liệt, đang mong muốn vươn tới mọi sự tốt đẹp, đang thánh hóa lòng mình để đạt những ước mơ cao thượng và thánh thiện phù hợp với tính người.

Vì thế, khi lòng người mở ra thì tình thương, trí tuệ và phước báu theo đó liền xuất hiện. Chúng sanh sẽ bớt đau khổ - khi Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu được khai diễn trong một tuần lễ được tổ chức quy tụ chư Tăng và Phật tử thập phương tham dự, dưới năng lực cầu nguyện ấm áp của tình thương và lòng vị tha ban rải khắp thế gian. Những công đức tu tập của đại chúng, việc quan tâm những loài cùng khổ hay những lời cầu nguyện chuyển hóa của người hộ đàn Dược Sư, nay được lan truyền đến mọi loài.

Được biết từ ngày khai đàn, 02/02 đến nay, sau bảy ngày liên tục với 3 thời trì kinh sáng chiều tối với đông đảo Phật tử về tham dự.

Xin giới thiệu chùm ảnh lễ tạ đàn:

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà

Lễ tạ đàn Dược Sư Thất Châu tại Chùa Thanh Hà