Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Vào lúc 14h30, ngày 29/12/2019 (tức ngày 4/12/Kỷ Hợi tại Chùa Sùng Nghiêm xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. Ban Tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm – Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thành viên Ban chứng minh Phân Ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hậu Lộc; Nguyên Đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc (nay là xã Thuần Lộc), huyện Hậu Lộc; Trụ trì chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc tân viên tịch nhập kim quan.

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Quang lâm chứng minh và hộ niệm có sự hiện diện của: Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Thanh Cần – UV BTS Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng ban TT BTS Phật giáo huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Đại đức Thích Tâm Định – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS TW, Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Ni sư Thích Đàm Hòa – UVDK HĐTS TW, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng  chư Tôn đức BTS GHPGVN thị xã; chư Tăng Ni các chùa trên địa bàn tỉnh và nam nữ Phật tử trên địa bàn.

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Tại lễ đường, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật và cầu nguyện Giác linh Cố Ni trưởng tân viên tịch được cao đăng Phật quốc. ĐĐ. Thích Tâm Định đã thực hiện nghi thức sái tịnh, môn đồ pháp quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân của Cố Ni trưởng nhập kim quan và làm lễ thọ tang trong niềm xúc động vô biên.

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Ni trưởng Thích Đàm Tâm – Nguyên Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, do cao niên trưởng lão đã thu thần viên tịch vào hồi 06h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Sùng Nghiêm, làng Duy Tinh, xã Thuần Lộc (xã Văn Lộc cũ), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trụ thế: 81 năm. Hạ lạp: 45 năm.

Lễ viếng bắt đầu từ 15h30 ngày 29/12 đến 30/12/2019 (tức 04 đến 05/12/Kỷ Hợi). Lễ truy điệu sẽ được cử hành vào lúc 08h30 ngày 31 tháng 12 năm 2019 (ngày 06 tháng 12 năm Kỷ Hợi), sau đó cung thỉnh kim quan Ni trưởng nhập Bảo tháp tại chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:  

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

Lễ nhập kim quan Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm