Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Sáng ngày 14/6/2020, nhằm ngày (23/4 nhuận/Canh Tý), tại chùa Giáng (Tường Vân Tự) Thị trấn Vĩnh Lộc huyện Vĩnh Lộc đã long trọng tổ chức lễ khai pháp Hạ trường Tường Vân PL2564 – DL2020.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Chư tôn đức Ban chứng minh

Quang lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Tâm Đức UV HDTS TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Tâm Chính - UV HĐTS TW, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Ni trưởng Thích Đàm Nhung - Nguyên UV HĐTS TW, Nguyên trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hòa – UVDK HĐTS TƯ, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Chánh Duy Na hạ trường Tường Vân (Vĩnh Lộc); Ni Sư Thích Đàm Hương – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Chánh Duy Na hạ trường Hương Quang cùng chư Tôn đức của các Hạ trường trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Đại biểu chính quyền địa phương

Về phía chính quyền có ông Hà Văn Lương – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Vĩnh Lộc; bà Lương Thị Thanh – phó trưởng ban Dân vận huyện ủy Vĩnh Lộc; ông Trần Thanh Dũng – phó trưởng phòng Nội vụ huyện Vĩnh Lộc; ông Nguyễn Hữu Xuân Phó trưởng CA huyện Vĩnh Lộc cùng các ông bà lãnh đạo ban ngành chức năng của tỉnh, huyện Vĩnh Lộc, và Thị trấn Vĩnh Lộc.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Sư Cô Thích Nữ Đàm Thanh báo cáo kế hoạch an cư của Hạ trường Tường VânTại buổi lễ, Thay mặt Ban chức sự Hạ trường Sư cô Thích Nữ Đàm Thanh đã đọc báo cáo tóm tắt kế hoạch an cư, mùa An Cư Kiết Hạ PL 2654 của Hạ trương Tường Vân. Năm nay tại trường hạ Tường Vân có tổng số 23 hành giả an cư trong đó có 20 vị Tỷ Khiêu Ni (3 Ni Sư, 17 Sư cô) và 3 Sadi.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Quang cảnh buổi lễ

Hạ trường Tường Vân sẽ tổ các buổi giảng đại trường giáo lý Phật Pháp vào buổi sáng chủ nhật hằng tuần với chủ đề  trong bộ Phật học Phổ Thông Khóa I của tác giả Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Toàn bộ Chư Ni học tiểu trường về bộ Yết Ma Chỉ Nam từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Sư Cô Thích Nữ Như Hòa đại diện chư hành giả an cư Tác bạch cầu pháp

Đại diện cho chư hành giả An Cư, Sư cô Thích Nữ Như Hòa  đã dâng lời tác bạch cầu pháp mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2564. Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt Chư tôn đức Chứng minh có lời sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia về ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Thượng tọa Thích Tâm Đức ban đạo từ cho buổi lễ

Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Hà Văn Lương – Phó chủ tịch UB MTTQ huyện Vĩnh Lộc đã Phát biểu chúc mừng buổi lễ khai pháp và có lẵng hoa chúc mừng gửi đến Hạ Trường .

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Ông Hà Văn Lương phát biểu chúc mừng buổi lễ 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lẵng hoa chúc mừng của Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Vĩnh Lộc

Kết thúc buổi lễ. Ni Sư Thích Đàm Hòa đã dâng lời cảm tạ đến chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền các cấp cùng toàn thể bà con nhân dân đã đến tham dự và chúc mừng buổi lễ.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Ni sư Thích Đàm Hòa - Chánh Duy Na hạ trường dâng lời cảm tạ

Ngay sau buổi lễ khai pháp, Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Giải Hiền – Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có bài giảng đầu tiên gửi đến đại chúng.

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Thượng tọa. Tiến sĩ Thích Giải Hiền có bài giảng khai pháp đầu tiên tại Hạ trường

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

 

 

 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

 

 

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Lễ Khai Pháp mùa An cư kiết hạ PL 2564 tại Hạ trường Tường Vân

Tin: Trần Sơn - Bài: Đức Hòe