Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ

Trưởng lão sơ tổ khai sáng chùa Vạn Linh, Thế danh Hàn Công Tôn, PHÁP DANH Thích Tính Ân, Ngài là con thứ hai của lão nông Hàn Quốc Châu. Ngài sinh năm 1757, đời vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng thứ 18. Người con của làng Bái Môn, Quảng Văn - Quảng Xương - Thanh Hoá ngày nay.

 

 

Ngài là người học rộng tài cao, thông cả Nho giáo, Lão Giáo, Đông y, Tướng số,Thiên văn, Địa lý và uyên thâm Phật giáo.Lấy việc trị bệnh cứu người và tụng kinh niệm Phật làm sự quan tâm hàng đầu. Sau thời chiến tranh loạn lạc, Vua Gia Long lên ngôi, có chủ trương tổ chức các kì thi kén chọn Nho sĩ, hiền tài ra đảm trách việc nước.Đồng thời nhà Vua cũng Tổ chức những kì thi về Đạo Phật để tinh chọn những người thực sự chân tu, loại ra những kẻ trốn tránh việc lính, việc sản xuất núp bóng nơi cửa Thiền. năm Mậu thìn 1808, niên hiệu Gia Long thứ 7, Triều đình tổ chứ kì thi Hoà thượng tại Thanh Hoá, nhân dịp làm lễ Khánh Tán cầu Bố vệ và và đưa bài vị vua Lê Chiêu Thống về thờ ở đền các Vua Lê ở cầu Bố vệ. Đức tổ Hàn Công Tôn với pháp danh Thích Tính Ân đã dự kì thi và suất sắc đậu hàng Hoà Thượng, được Vua ban sắc phong " SẮC THANH HOÁ TỈNH, NGỌC SƠN HUYÊN, VĂN TRINH TỔNG, BÁI MÔN THÔN, HÀN CÔNG TÔN, KHÂM BAN QUỐC TỨ, TĂNG LỤC TY TĂNG, CHÍNH CHÍNH DỰ ĐẠI HÀNG HOÀ THƯỢNG SA DI NHÃ NHÃ LÂM HẦU ĐẠI ĐỨC THIỀN SƯ ". Được Triều đình ban cho 3 pho tượng lá Tam Thế Phật,mũ, áo cà sa và rất nhiều kinh sách nhà Phật. Cùng đậu hàng Hoà Thượng với ngài ở Quảng xương còn có vị sư Giải (vị sư Làng Giải ), sư Sòng ( vị sư làng Lộc Long ). Kể từ đó đến giờ nhân dân vẫn truyền tụng " THỨ NHẤT SƯ MUN, THỨ NHÌ SƯ GIẢI, THỨ BA SƯ SÒNG ". Điều đó chứng minh, ngài là bậc Lão Tăng chân tu - thực học và uy tín nhất lúc bấy giờ. Sau khi đậu hàng Hoà Thượng ngài vẫn tiếp tục công việc cứu dân độ thế, truyền bá Phật pháp, với đôi gánh bên gánh kinh bên gánh thuốc đi khắp vùng để hoá độ dân chúng ( đến nay đòn gánh kinh vẫn còn lưu dữ ). Ngài đã phát triển Chùa Mun ( lúc bấy giờ thường gọi là chùa Kim Liên, mà tên chính là Chùa Vạn Linh) uy nghiêm bề thế, nổi tiếng khắp vùng. Thuận thế vô thường ngài quảy dép tây quy, thu thần viên tịch ngày 30/4/ năm Ất Dậu 1815. Kể từ đó đến năm 1963 các hàng con cháu của Hoà Thượng thay nhau trông coi,phát triển chùa Vạn Linh, nhưng không ai xuất gia mà chỉ sống hạnh cư sĩ tại gia. Vào những năm 1962 - 1963 thì ngôi chùa dần bị hư hoại và năm 1963 thì bị hạ giải - tiêu thổ kháng chiến, tận dụng số vật liệu còn tốt làm trường học. Chuông chùa sau đó được đưa đi làm kẻng báo, sau đó được cất tại nhà kho huyện uỷ, đến nay thì được trưng bày ở Nhà truyền thống huyện Quảng Xương. Những cổ vật như Tượng Phật, gánh kinh, kinh sách, áo mũ cà sa... Thì được con cháu Của Hoà Thượng thỉnh về lưu dữ, nay đang thờ tại nhà thờ Họ Hàn - Bái môn. Chùa Vạn Linh, rất tiếc vì vẫn chưa tìm ra được bia kí, hay sử liệu nói về Lịch sử hình thành ngôi chùa và quá trình phát triển. Chỉ biết rằng từ khi Ngài Thích Tính Ân đậu hàng Hoà Thượng và phong làm Trụ trì chùa ( năm 1808) đến nay (2014) đã là 206 năm. Trong niềm khát ngưỡng về một mái chùa xưa :

" CHUÔNG VẲNG NƠI NAO NHỚ LẠ LÙNG

RA ĐI AI CHẲNG NHỚ CHÙA CHUNG

MÁI CHÙA CHE CHỞ HỒN DÂN TỘC

NẾP SỐNG MUÔN ĐỜI CỦA TỔ TÔNG ".

Đến nay sau 51 năm vắng bóng, Ngôi chùa Vạn Linh đã dần nên dáng nên hình, tuy còn đơn sơ nhưng đã có nhiều hoạt động tâm linh,văn hoá, giáo dục,nơi sinh hoạt cộng đồng rất tốt đẹp, trong niềm hỷ lạc và tin tưởng của nhân dân trong vùng, cũng như bá tính thập phương. Công trình nhà thờ tổ đã được tiến hành, nhưng do kinh phí cạn kiệt, việc thi công đang bị ngưng trệ. Vậy nên Lễ Giỗ tổ năm nay vẫn như hằng năm được tổ chức tại nhà thờ Hàn tộc - Bái môn. Chư Tăng, Phật tử cùng con cháu trong dòng họ thành kính Đảnh lễ dâng hương tưởng niệm. Hôm nay nhân ngày huý kỵ của " SƠ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH " Giác linh Trưởng lão Hoà Thượng " THÍCH TÍNH ÂN " 30/4/1815 - 30/4/ 2014 (âm lịch ). Chúng con ghi lại đôi dòng lịch sử cô đọng, vô cùng quý báu của Ngôi cổ tự cũng như Tiểu sử của Ngài, Ngưỡng mong bóng từ chứng minh, gia hộ cho Bản tự ngày thêm uy linh, tứ chúng lục hoà tu học, quê hương, đất nước thái bình. Lòng thành kính lễ.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh lễ Giỗ tổ và cổ vật Chùa Vạn Linh :

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁLỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁLỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 1

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 2

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 3

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 4

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 5

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 6

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 7

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 8

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 9LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 10

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 11

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 12

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 13

LỄ GIỖ TỔ KHAI SÁNG CHÙA VẠN LINH - LỊCH SỬ VÀ CỔ VẬT VÔ GIÁ 14