Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Khóa tu một ngày an lạc tháng tư tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân

Ngày 19/4/ Đinh Dậu tức 14/5/2017 tại chùa Linh Cảnh huyện Thọ Xuân tổ chức khóa tu “ Một Ngày An Lạc” định kì với hơn 300 Phật tử tham dự.

Được biết, khóa tu một ngày an lạc là sinh hoạt thường xuyên do ĐĐ. Thích Tâm Minh – UV TT Ban Hoằng pháp TW- Phó BTS PG tỉnh – Trưởng BTS Phật giáo huyện Thọ Xuân chỉ đạo,  tiểu Ban Hoằng Pháp phối hợp với tiểu Ban Hướng Dẫn Phật Tử của BTS GHPGVN huyện Thọ Xuân tổ chức được đông đảo Phật tử ủng hộ và tham gia bình quân có hơn 300 người tham dự với nhiều thành phần tham gia tu học.

Kinh Pháp cú đức Phật dạy rằng: "Sống một trăm năm, không thấy pháp tối thượng, không bằng sống một ngày mà thấy pháp tối thượng". Trong kinh Vô lượng thọ đức phật dạy rằng: "Tu một ngày đêm ở cõi ta bà hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả một trăm năm".

Chính vì cảm nhận được giá trị lời dạy quý báu đó nên các tu sinh đã tìm đến chùa nhằm trải nghiệm giá trị thực sự của Phật pháp với các khóa lễ: sám hối, lắng nghe pháp thoại, tụng giới, chánh niệm trong tứ oai nghi, cảm nhận an lạc là lợi ích trong từng thời khóa tu tập.

Xin giới thiệu chùm ảnh:

Khóa tu một ngày an lạc tháng tư tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân

Khóa tu một ngày an lạc tháng tư tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân

Khóa tu một ngày an lạc tháng tư tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân

Khóa tu một ngày an lạc tháng tư tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân

Khóa tu một ngày an lạc tháng tư tại chùa Linh Cảnh - Thọ Xuân