Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Khảo Hạch Giới Tử Ni dự Đại Giới đàn Viên Quang

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 07/07/2021 (nhằm ngày 28/05 năm Tân Sửu), các Giới tử Ni vân tập tại chùa Sùng Nghiêm – huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tham gia buổi khảo hạch nhằm tuyển chọn các Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới Đàn Viên Quang PL.2565 – DL.2021 do BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Nhị vị Ni sư phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ khảo hạch có sự hiện diện của: Ni sư Thích Nữ Đàm Hòa - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Nữ Đàm Thành – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.


Buổi sáng, Giới tử được thông qua thể lệ kỳ khảo hạch, những điều nên và không nên làm đối với Giới tử để kỳ thi tuyển diễn ra trang nghiêm và minh bạch. Hai thắng duyên khi các Giới tử được đặt chân vào Tuyển Phật trường: Thứ nhất, sinh ra thân người được trọn vẹn sáu căn; Thứ hai, có thân người đầy đủ phước đức, trí tuệ được dự vào hàng ngũ xuất gia. Quý Ni sư còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới luật: “Giới là tối thắng mạng”, vì chính “Giới” sẽ sinh ra giới thân huệ mạng và là nguồn mạch của Phật pháp “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp hoại diệt”. Kế đến, các Giới tử được thực hiện các nghi thức trong khóa lễ dưới sự chứng minh của quý Ni sư.

Được biết, Đại giới đàn Viên Quang Phật lịch 2565, Phật giáo Thanh Hóa có 04 Giới tử thọ Tỳ Kheo Ni và 01 Giới tử thọ Sa Di Ni. Hơn 2 tuần nay, các Giới tử đã về chùa Sùng Nghiêm (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để Bái Sám, tu học... dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích Nữ Đàm Thành.

Đúng 14 giờ, Giới tử bắt đầu bước vào kỳ khảo hạch. Từng Giới tử lần lượt đối trước Ban Giám khảo nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Nội dung khảo thi có bốn phần: kinh, luật, luận và Phật giáo sử.

Buổi khảo hạch rất minh bạch, Ban giám khảo làm việc nghiêm túc công tâm, các Giới tử cũng thể hiện được sự thật học và sự khát khao cầu giới. Tin chắc rằng, sau Đại Giới đàn các Giới tử không những trọn vẹn về giới pháp mà còn được trang bị tương đối về kiến thức Phật học.

Buổi lễ khảo hạch Giới tử được khép lại trong không khí hoan hỷ của Ban Giám Khảo, niềm hỷ lạc của các Giới tử và sẵn sàng tâm thế để đăng đàn lãnh thọ giới pháp vào những ngày tới.