Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Tiếp theo thành công của chuyến tùy hỷ trước, Ngày 18/7/2020 (Nhằm ngày 28/5/Canh Tý), phái đoàn chư tôn đức Tăng Hạ trường Thanh Hà đã tổ chức chuyến tùy hỷ các trường hạ Khải Nam (Sầm Sơn), Khánh Quang (Bỉm Sơn), Sùng Nghiêm (Hậu Lộc) và đi thăm viếng các chùa Tam Giáo (Hậu Lộc), Chùa Lục Nghĩa Trúc (Hậu Lộc), Chùa Bụt (Hoằng Hóa). Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Chánh Duy na hạ trường Thanh Hà làm trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có Chư tôn đức Tăng đang an cư tại Hạ trường Thanh Hà cùng quý cư sĩ Phật tử các đạo tràng Phật tử trên địa bàn Tp Thanh Hóa.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Đến với các trường hạ, đoàn đã dâng cúng các phẩm vật, tịnh tài nhằm gieo chút thiện duyên với công đức tu hành của Chư tôn đức Tăng Ni trong 03 tháng An cư kiết hạ. Đoàn cũng dâng lên Chư tôn đức những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, chúc cho khóa an cư của chư Tăng Ni được viên mãn tốt đẹp.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Tại hạ trường Khánh Quang - Thị xã Bỉm Sơn

Tại Hạ trường Khánh Quang, Đại đức Thích Tâm Chính – Chánh Duy na hạ trường đã tán thán công đức của đoàn cũng như sách sách tấn Chư tôn đức Tăng cùng Phật tử cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Được biết, Hạ trường Khánh Quang là hạ trường duy nhất trên địa bàn tỉnh có đồng Chư tôn đức Tăng – Ni cùng an cư tại một địa điểm. Đại đức Chánh Duy na chia sẻ, hạ trường đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Chư tôn đức Tăng – Ni đồng an cư tại nơi đây.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm 

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Tại hạ trường Sùng Nghiêm - Hậu Lộc

Tại hạ trường chùa Sùng Nghiêm, Ni sư Thích Đàm Thành – Chánh duy na Hạ trường đã hoan hỷ nạp thụ các lễ vật dâng cúng của đoàn. Ni sư Chánh Duy na Hạ trường đã gửi lời cảm ơn và cầu chúc cho Chư Tăng và Phật tử đi cùng đoàn, gặt hái được nhiều thành tựu Phật sự hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Ni sư cũng chúc phúc cho gia đình các Phật tử luôn được an lạc, hạnh phúc.

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Tại Hạ trường Khải Nam - Thành phố Sầm Sơn

Trên đường đi tùy hỷ các trường hạ, Chư tôn đức cũng đã tổ chức cho quý Phật tử đi cùng đoàn thăm viếng cũng như cúng dường các chùa có Chư Tăng trụ trì đang An cư tại hạ trường Thanh Hà và hiện đang trong quá trình xây dựng như chùa Tam Giáo (Hậu Lộc), chùa Lục Nghĩa Trúc (Hậu Lộc), Chùa Bụt (Hoằng Hóa).

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Chùa Tam Giáo - Hậu Lộc

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Chùa Lục Nghĩa Trúc - Hậu Lộc

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Chùa Bụt - Hoằng Hóa

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi Phật tử khi được thân thừa, cúng dàng, tùy hỷ việc An cư kiết hạ của Chư tôn đức Tăng Ni.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm

Hạ trường Thanh Hà tùy hỷ các Hạ trường Khải Nam, Khánh Quang, Sùng Nghiêm