Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Đoàn Đại biểu Phật Giáo tỉnh Thanh Hoá tham dự Đại hội Đại biểu Phật Giáo toàn quốc lần thứ IX

  

Đoàn đại biểu Phật Giáo tỉnh Thanh Hóa

Đoàn Đại biểu Phật Giáo tỉnh Hoá tham dự Đại hội Đại biểu Phật Giáo toàn quốc lần thứ IX, NK: 2022- 2027 trong 03 ngày 27,28,29/11/2022 tại Cung VH Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội.