Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Sáng ngày 06/10/2019 ( tức ngày 08/09/Kỷ Hợi ), nhận lời của đại đức Thích Tĩnh Hải, quyền trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – trụ trì chùa Hoa Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đại đức Thích Tâm Hưng đã trở về lễ Phật, thăm hỏi bà con Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức đã gửi tới đại chúng bài pháp thoại với đề tài “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. Qua gần hai tiếng đồng hồ với những ngôn từ dễ hiểu và đơn giản đại đức đã chỉ rõ cho đại chúng biết được Bổn phận với Đạo Pháp, bổn phận với Gia Đình, bổn phận với đất nước dân tộc để biết và thực tập để xứng đáng là những vị hộ pháp cho Tam Bảo trường tồn nơi thế gian này….

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì chùa Đống Cao chia sẻ pháp thoại 

Sau đó hai Đại đức ngồi bên nhau dùng cơm cùng đại chúng trong sự thanh tịnh và trang nghiêm của trai đường…

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Trong khóa tu này, đại đức Thích Tâm Hưng đã gởi tặng cuốn “Lịch sử Đức Phật Thích Ca” của thượng tọa Viện chủ Chùa Hoằng Pháp – Tp. HCM tới bà con Phật tử tham dự khóa tu.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận :

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.

Đại đức Thích Tâm Hưng chia sẻ pháp thoại “Bổn phận của người Phật tử tại gia”. tại chùa Hoa Long.